Uvod

Pomembno: Ta vodič je namenjen serverjem z normalno 1x hitrostjo.

Vrstni red nalog

Najprej opravite naloge, ki vam jih zastavi vodič v igri (žitna polja nadgradite samo takrat, ko je to potrebno). Po končanem vodiču so na vrsti naloge. Vrstni red gradnje je sledeči:

 • Rudnik železa – stopnja 1
 • Gradbeni ceh – stopnja 3
 • Žitnica – stopnja 1
 • Ambasada – stopnja 1
 • Špranja – stopnja 1
 • Eno od vseh surovinskih polj na – stopnja 1
 • Gradbeni ceh – stopnja 5
 • Rezidenca – stopnja 1
 • Rudnik železa – stopnja 2
 • Glinokop – stopnja 2
 • Tržnica – stopnja 1
 • Vsa surovinska polja na – stopnja 1
 • Skladišče – stopnja 3
 • Žitnica – stopnja 3
 • Skladišče – stopnja 7
 • Barake – stopnje 1-3
 • Akademija – stopnja 1
 • Zid – stopnja 1
 • Kovačnica – stopnja 1
 • Vsa surovinska polja na – stopnja 2

Odlično, končali ste večino nalog v kratkem času!

Nadgradimo naselje

Kot vemo, so za novo naselje pomembne kulturne točke. Naš cilj prvega dne gradnje je nadgraditi surovinska polja in proizvodnjo kulturnih točk. Tu nam pride zelo v pomoč “Sveto pismo Traviana” – Kirilloid. Tu vidimo vse kar potrebujemo: potrebne surovine za gradnjo in proizvodnjo kulturnih točk za vsako zgradbo.

Zapomnimo si: da hitro naselimo novo naselje, ni odvisno od surovin temveč od kulturnih točk.

Vrstni red nadgrajevanja zgradb:

 • Vsa surovinska polja na – stopnja 3
 • 1 špranja na – stopnja 10
 • 10 špranj na – stopnja 1
 • 10 špranj na – stopnja 3 –> Špranje dajo največ KT za najmanj porabljenih surovin, pa še varujejo vas pred ropanjem
 • Gradbeni ceh – stopnja 6 (650sur/KT)
 • Akademija – stopnja 2 (650sur/KT)
 • Ambasada – stopnja 2 (685sur/KT) – OPCIJA
 • Akademija – stopnja 3 (830sur/KT)
 • Gradbeni ceh – stopnja 7 (840sur/KT)
 • Gradbeni ceh – stopnja 8 (535sur/KT)
 • Ambasada – stopnja 3 (885sur/KT) – OPCIJA
 • Tržnica – stopnja 2-3 (990sur/KT)
 • Tržnica – stopnja 4 (710sur/KT)
 • Tržnica – stopnja 5 (915sur/KT)
 • Tržnica – stopnja 6 (580sur/KT)
 • Tržnica – stopnja 7 (750sur/KT)
 • Tržnica – stopnja 8 (960sur/KT)
 • Akademija – stopnja 4 (1070 sur/KT)
 • Akademija – stopnja 5 (680sur/KT)
 • Gradbeni ceh – stopnji 9-10
 • Akademija – stopnja 6 (875sur/KT)
 • Akademija – stopnja 7 (1120sur/KT)
 • Akademija – stopnja 8 (950sur/KT)
 • Akademija – stopnja 9 (920sur/KT)
 • Akademija – stopnja 10 – OPCIJA

Prvi dan je potrebno, da postavite vsaj vse špranje. Pri ostalih zgradbah bo prišla prav uporaba zlata, da takoj zaključite zidanje (npr. skladišče na stopnjo 7 in podobno). Več boste porabili zlata, hitreje bodo kolonisti na poti.

Ko po zgornjem vrstnem redu poskrbimo za dobro proizvodnjo kulturnih točk, se sedaj posvetimo, da bomo čim hitreje naredili koloniste.
Najprej damo vsa polja za glino in les na stopnjo 4, železo pustimo na stopnji 3, nadgradimo žitna polja na stopnjo 5 in zgradimo mlin.
Nato in ŠELE TAKRAT začnemo nadgrajevat rezidenco proti stopnji 10 in z izdelavo kolonistov. Ta del igranja je najbolj dolgočasen, ker se mora toliko časa čakati, da se zgradi, vendar je pa po drugi strani to zadnje obdobje vašega prostega časa ;)